KANTOORSCHOONMAAK

Onder regulier schoonmaakonderhoud en interieurverzorging wordt het dagelijks/ wekelijks en periodiek schoonhouden van kantoren en gebouwen verstaan. Een goed schoongemaakt en onderhouden gebouw geeft uw organisatie een professionele uitstraling. Ook creëert u een betere werksfeer en hygiëne voor uw werknemers. Zo'n visitekaartje laat een blijvend positieve indruk na bij alle bezoekers. 

 


Onze werkwijze


Aan de hand van de eisen van de opdrachtgever en de specificaties van het betreffende gebouw, wordt een  werkprogramma voor dagelijkse werkzaamheden opgesteld en een periodieke planner voor periodieke werkzaamheden. Vervolgens worden vaste medewerkers aangesteld die deze programma’s afwerken, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel en de binding met de opdrachtgever wordt versterkt. Er wordt een logboek op iedere locatie neergelegd, welke door de schoonmaakmedewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden wordt nagekeken of er opmerkingen in vermeld staan. Andersom kan ook het geval zijn, als onze schoonmaakmedewerkers niet alle werkzaamheden volgens het werkprogramma uit kunnen voeren, dan wordt dit door onze schoonmaakmedewerker vermeld in het logboek. Zonodig wordt ook de rayonleid(st)er ingelicht om het te bespreken met de opdrachtgever. 
Om de kwaliteit te waarborgen zal de rayonleid(st)er regelmatig kwaliteitscontroles uitvoeren. Onze rayonleid(st)ers hebben regelmatig contact met de opdrachtgevers. Belangrijke afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag.    

 

 


Hieronder een korte opsomming van werkzaamheden die onder regulier schoonmaakonderhoud vallen:

- Het legen van afvalbakken en papierbakken;
- Het afnemen van bureaus, tafels, horizontale delen, telefoons, vensterbanken, radiatoren, randen, richels en dergelijke;
- Het verwijderen van vingertasten op deuren, kasten en separatieglas;
- Het verwijderen van spinraggen;
- Het stofzuigen en moppen van gladde vloeren;
- Het nat reinigen van sanitair;
- Het schoonmaakonderhoud van pantry’s, bijv het afnemen van het aanrecht en het reinigen van koffieautomaten.